1.energeticky pasivní bytový dům v ČR

07.05.2014 19:52

Jedná se o rekonstrukci nevyužívané školy v Dubňanech u Hodonína na energeticky pasivní bytový dům. Prováděli jsme energetické výpočty objektu (dle metodiky PHPP, PENB) s ohledem na optimalizaci konstrukcí a návrhu doplnění tepelných izolací. Připravovali jsme projekt vytápění objektu, kde je nyní instalována dvojice plynových kotlů pro vytápění a ohřev TV. Projekt centrálního větrání s rekuperací tepla a individuálním řízením přívodu a odvodu vzduchu do jednotlivých bytů je prvním projektem tohoto systému v České republice (rok 2011). Na základě zkušeností a měření, které zaznamenává parametry vnitřního prostředí – CO2 a relativní vlhkost, je vytvářen tlak na úpravu předpisů a dimenzování výměny vzduchu.

Zkušenosti byly využity pro další projekty – BD Musilova Brno, ZŠ Jenišovice apod.