1.energeticky pasivní dům v ČR

07.05.2014 19:51

Dům byl postaven v roce 2004, jedná se o upravenou dřevostavbu spol. RD Rýmařov dle našeho návrhu a úzké spolupráci s konstrukčním oddělením. Vybaven je systémem teplovzdušného vytápění a větrání, zdroj tepla nejdříve akumulační zásobník s elektrickými spirálami a solární podporou, od roku 2011 nový akumulační zásobník a tepelné čerpadlo vzduchu / voda – instalováno hlavně ze studijních důvodů. Součástí systému byl i vzduchový cirkulační zemní výměník tepla pro předehřev přiváděného vzduchu a chlazení. Ten byl v roce 2010 zrušen, nyní je využíván jako jímka na dešťovou vodu pro zalévání zahrady.

V domě od roku 2005 probíhá trvalé měření parametrů vnitřního prostředí a teplot ( teplota vnitřní a venkovní, koncentrace CO2, teploty v akumulačním zásobníku, spotřeby elektro, teploty v zemině v různých hloubkách). Kromě využití pro práce studentů a doktorandů ČVUT Praha výsledky významnou měrou ovlivnili tvorbu technických předpisů – ČSN, TNI, zadávací podmínky dotačních titulů – Zelená úsporám. Zároveň přispěli k posunu v návrzích a dimenzování výkonů větrání pro další realizace.