ZŠ Jenišovice

07.05.2014 19:53

ZŠ Jenišovice – vypracování návrhu a prováděcího projektu systému řízeného větrání s rekuperací tepla a individuálním řízením výkonu větrání v jednotlivých třídách. Základní škola má 9 ročníků a 10 učeben. Při rekonstrukci v roce 2012 byl instalován systém centrálního řízeného větrání s individuálním řízením množství vzduchu dle zátěže do jednotlivých tříd, automaticky dle čidel CO2. Jak potvrzují zkušenosti z provozu, jedná se jednu z cest, jak zajistit výměnu ve vzdělávacích zařízeních. V další etapě (2012) je dle našeho projektu prováděna instalace systému řízeného větrání s rekuperací tepla pro kuchyň a školní jídelnu.

I ze je velmi kladná odezva:

Paní ředitelka ZŠ Jenišovic pí. Kučerová „ Děti vzali potrubí jako fakt, druhý den školního roku už ho nijak neřešili.  Nám se tady učí dobře, po vyučování nejsme jako učitelky tak utahané jako dřív. Hluk je minimální, promítačky na stropě jsou hlučnější“

Ve škole jsme v 03/2014 uspořádali seminář pod záštitou Libereckého krajského úřadu na téma „Rekonstrukce a revitalizace škol v Libereckém kraji“.