Energetický audit

Energetický audit

ENERGETICKÝ AUDIT –  jedná se o písemné posouzení všech energetických toků a návrhy na provedení opatření, přestože s některými z nich zadavatel EA nic nehodná provádět – typický představitel v současné době je spotřeba vody, nebo např. platby za odvod dešťových vod. Mimo jiné je nutné vytvořit podrobný a věrný výpočetní model na základě skutečně spotřebované energie a podle skutečně naměřených okrajových podmínek,  který se svou vypovídací schopností musí dostatečně přesně blížit skutečnosti. Navrhuje se následně soubor opatření (zateplení budovy, instalace VZT systémů, zaizolování stávajících rozvodů, úspora v technologii výroby apod.) s podrobným vyčíslením nákladů na realizaci a snížením provozních částek. Samostatně je vyčíslen dopad do emisí škodlivin. Tento dokument je v současné době povinný pro střední a velké podniky a podniky se spotřebou energií nad zákonem stanovenou hodnotu, je nutné jej každé čtyři roky aktualizovat.

ENERGETICKÝ POSUDEK  – forma dokumentu, který se využívá pro doložení žádostí do dotačních titulů – např. operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), nebo Nová Zelená Úsporám (NZÚ). Pro všechny jmenované části jsme připravovali desítky podkladů pro podání žádostí.


Více zde: https://www.pasivprojekt.cz/sluzby/energeticky-audit/