Projekty VZT a ut

Projekty

Rovnotlaké větrání – vzduchotechnická jednotka přivádí vzduch soustavou rozvodů do obytných místností, odvod je z koupelen, WC a kuchyní. Vytápění objektu zajišťuje nezávislá vytápěcí soustava se zdrojem tepla – podlahové topení, radiátory apod. Systém je možné realizovat jak v rodinných domech, tak v bytových domech nebo ve školách. Máme zkušenosti z projekce a realizace i větších staveb – 1. Energeticky pasivní bytový dům Dubňany u Hodonína, větrání škol – např. ZŠ Jenišovice – 10 učeben, ZŠ Svážná Brno – 40 učeben nebo řízené větrání školy v historickém objektu – OA Česká Lípa. Několik školních kuchyní a také průmyslových provozů.

Teplovzdušné vytápění

Teplovzdušné vytápění – návrhy a řešení systému VZT, které se v posledním období spíše využívá pro objekty energeticky pasivní. Jedna vzduchotechnická jednotka díky možnosti cirkulace vzduchu po obytných místnostech a navazujícím okruhem větrání umožní pouze tímto systémem zajistit vytápění obytných místností, větrání celého objektu, chlazení. Pouze na WC a v koupelnách jsou např. radiátory. Zdroje tepla pro vzduchotechnickou jednotku je možné vybrat z široké škály variant – elektrické nebo plynové kotle, tepelná čerpadla, akumulační zásobníky tepla.

V našem rodinném domě – 1. Energeticky pasivní dům ČR (realizace v roce 2004) je instalován tento způsob vytápění a větrání, rozvoj systému do masového nasazení byl v mnoha částech ovlivněn našimi zkušenostmi z provozu a měření.

 

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla – využití pro možnost snížení provozních nákladů v místech, kde je možné využít pouze elektrickou energii. V rámci programu NZU – novostavby často využíváno pro snížení množství neobnovitelných energií pod stanovenou hranici a tím splnění podmínek. V našem 1. Energeticky pasivním domě máme TČ systému vzduch / voda, které je podrobně měřeno s vyhodnocením provozních stavů.

 

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění – obvykle se využívá  v kombinaci s rovnotlakým větrání. Návrh podlahového topení, v propojení na zdroje tepla a řízenou výměnu vzduchu, je pro nás stejně běžné, jako návrh topné soustavy s radiátory.

 

Solární systémy

Solární systémy – návrh a projekce systémů pro ohřev vody nebo přitápění. Na střeše 1.EPD je solární systém napojení na akumulační zásobník, v rámci měření provozních parametrů je posuzován vliv se současným využíváním TČ vzduch / voda. Pro Váš dům samozřejmě tuto kombinace bez jasných technických a ekonomických výhod navrhovat nebudeme.